›

Xem ngày giờ tốt xấu tháng 1 năm 2014?

Cập nhật lần cuối lúc 09:37 ngày 02/01/2014 bởi cobe_xauxi

Cho mình hỏi tham khảo những ngày giờ tốt xấu trong tháng 1 năm 2014 với chuyên mục ơi. Cho mình chút thông tin với ạ? Mình cảm ơn!Hoidap-tinmoi - 2 years ago

 

XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 01/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 1-12-2013
Ngày Nhâm Thân – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Tư Mệnh
Trực Thành :Tốt với phát xuất, giá thú, khai trương. Xấu với kiện cáo tranh chấp
Nhị thập bát tú: Cơ Tốt mọi việc – Hành:Thủy – Con vật:Báo
Tiết khí: Giữa:Đại Tuyết – Tiểu Hàn

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),

HƯỚNG khởi hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
[Thiên Quý] Tốt mọi việc
Thiên Quan (Trùng Tư mệnh hoàng đạo) Tốt mọi việc
[Ngũ Phủ] Tốt mọi việc
Phúc Sinh Tốt mọi việc
Hoạt diệu Tốt nhưng gặp Thụ tử xấu
Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương
Đại hồng sa Tốt mọi việc
Thiên Ân Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
Lôi Công Xấu với xây dựng nhà cửa
Thổ cấm Kỵ XD, chôn cất
Không Phòng Kỵ giá thú
Hỏa Tinh Xấu với lợp nhà, làm bếp

CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 1-1-2014
Bính Dần,Canh Dần,Bính Dần,Bính Thân,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 02/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 2-12-2013
Ngày Quý Dậu – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Câu Trận
Trực Thu :Thu hoạch tốt, kỵ khởi công, phát xuất táng
Nhị thập bát tú: Đẩu Tốt mọi việc – Hành:Mộc – Con vật:Giải
Tiết khí: Giữa:Đại Tuyết – Tiểu Hàn

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),

HƯỚNG xuất hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Bắc
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
[Thiên Quý] Tốt mọi việc
Thiên Hỷ (Trực Thành) Tốt mọi việc, nhất hôn thú
[Tam Hợp] Tốt mọi việc
Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương

CÁC SAO XẤU
Thiên ngục, thiên hỏa Xấu mọi việc, xấu lợp nhà
[Thủ tử ] Xấu mọi việc trừ săn bắn
Câu Trận Kỵ chôn cất
Cô Thần Xấu với hôn thú
Lỗ Ban sát Kỵ khởi tạo
Không Phòng Kỵ hôn thú

CÁC TUỔI tương khắc VỚI NGÀY 2-1-2014
Đinh Mão,Tân Mão,Đinh Mão,Đinh Dậu

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 03/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 3-12-2013
Ngày Giáp Tuất – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Thanh Long
Trực Khai :Tốt mọi việc trừ động thổ mai táng
Nhị thập bát tú: Ngưu Tốt mọi việc – Hành:Kim – Con vật:Trâu
Tiết khí: Giữa:Đại Tuyết – Tiểu Hàn

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),

HƯỚNG xuất phát
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
Nguyệt Không Tốt cho việc sửa nhà, làm giường
Thánh Tâm Tốt mọi việc, nhất cầu phúc, tế tự
Đại hồng sa Tốt mọi việc
[Thanh Long] Hoàng đạo tốt mọi việc
Thiên Ân Tốt mọi việc
Sát Cống Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

CÁC SAO XẤU
[Thiên Cương] Xấu mọi việc
Địa Phá Kỵ xây dựng
Hoang Vu Xấu mọi việc
Ngũ Quỷ Kỵ khởi hành
Nguyệt Hình Xấu mọi việc
Ngũ Hư Kỵ hôn thú, khởi tạo chôn cất
Tứ thời cô quả Kỵ giá thú
Quỷ Khốc Xấu với tế tự, táng
Đại Không Vong Kỵ phát xuất, giao thiệp, giao tài vật
Tam nương Xấu mọi việc

CÁC TUỔI khắc VỚI NGÀY 3-1-2014
Nhâm Thìn,Canh Thìn,Canh Thìn,Canh Tuất,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 04/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 4-12-2013
Ngày Ất Hợi – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Minh Đường
Trực Bế :Xấu mọi việc, trừ đắp đê, hồ rãnh
Nhị thập bát tú: Nữ Xấu mọi việc – Hành:Thổ – Con vật:Giơi
Tiết khí: Giữa:Đại Tuyết – Tiểu Hàn

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),

HƯỚNG xuất hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
[Thiên Đức] Tốt mọi việc
[Nguyệt Đức Hợp] Tốt mọi việc, kỵ tố tụng
sức sống (Trực khai) Tốt mọi việc, làm nhà, động thổ, trồng cây
Nguyệt Tài Tốt cầu tài, khai trương, xuất phát, chuyển di, giao tế
Âm Đức Tốt mọi việc
Ích hậu Tốt mọi việc, nhất hôn thú
Dịch mã Tốt mọi việc, nhất xuất phát
Phúc Lộc Tốt cầu tài lộc, khai trương
[Minh Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc
Trực Tinh Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

CÁC SAO XẤU
Thiên Tặc Xấu với khởi tạo, động thổ, nhập trạch, khai trương
Nguyệt yếm đại họa Xấu xuất hành, giá thú
Nhân cách Xấu hôn thú, khởi tạo
Xích Khẩu Kỵ hôn thú, giao dịch, yến tiệc

CÁC TUỔI tương khắc VỚI NGÀY 4-1-2014
Quý Tỵ,Tân Tỵ,Tân Tỵ,Tân Hợi,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 05/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 5-12-2013
Ngày Bính Tý – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Thiên Hình
Trực Kiến :Tốt với khởi hành, hôn thú nhưng xấu với động thổ
Nhị thập bát tú: Hư Xấu mọi việc – Hành:Thái Dương – Con vật:Chuột
Tiết khí: Giữa:Đại Tuyết – Tiểu Hàn

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),

HƯỚNG khởi hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
Cát Khánh Tốt mọi việc
Tục thế Tốt mọi việc nhất hôn thú
[Lục Hợp] Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
Thiên lai Xấu mọi việc
Hỏa Tai Xấu làm nhà, lợp nhà
Hoàng sa Xấu phát xuất
Nguyệt Kiến Kỵ động thổ
Phủ đầu đất Kỵ khởi tạo
Thiên địa chuyển sát Kỵ động thổ
Nguyệt Kỵ Xấu mọi việc

CÁC TUỔI tự khắc VỚI NGÀY 5-1-2014
Canh Ngọ,Mậu Ngọ,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 06/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 6-12-2013
Ngày Đinh Sửu – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Chu Tước
Trực Kiến :Tốt với lên đường, giá thú nhưng xấu với động thổ
Nhị thập bát tú: Nguy Xấu mọi việc – Hành:Thái Âm – Con vật:Én
Tiết khí: Tiểu Hàn

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),

HƯỚNG phát xuất
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
Yếu yên Tốt mọi việc, nhất hôn thú

CÁC SAO XẤU
Tiểu hồng sa Xấu mọi việc
Thổ Phủ Kỵ xây dựng, động thổ
Thổ Kỵ Kỵ xuất hành, giá thú, cầu tài lộc, động thổ
Chu tước hắc đạo Kỵ nhập trạch, khai trương
Tam tang Kỵ khởi tạo, giá thú, chôn cất
Không Phòng Kỵ giá thú
Cửu Thổ Quỷ Xấu thượng quan, xuất phát, khởi tạo, động thổ, giao tiếp. Tuy nhiên chỉ xấu khi gặp 4 ngày t
Xích Khẩu Kỵ giá thú, giao tế, yến tiệc

CÁC TUỔI tương khắc VỚI NGÀY 6-1-2014
Tân Mùi,Kỷ Mùi,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 07/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 7-12-2013
Ngày Mậu Dần – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Kim Quỹ
Trực Trừ :Tốt nói chung
Nhị thập bát tú: Thất Tốt mọi việc – Hành:Hỏa – Con vật:Lợn
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),

HƯỚNG khởi hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Bắc
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
Thiền Tài (Trùng Kim Quỹ hoàng đạo) Tốt cho việc cầu tài lộc, khai học
U Vi tinh Tốt mọi việc
Tuế hợp Tốt mọi việc
Nhân Chuyên Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát
Thiên Thụy Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
[Kiếp sát] Kỵ xuất hành, giá thú, mai táng xây dựng
Hoang Vu Xấu mọi việc
Địa Tặc Xấu khởi tạo, chôn cất, động thổ, xuất hành
Ngũ Hư Kỵ giá thú, khởi tạo chôn cất
Ly Sào Xấu hôn thú, xuất hành, dọn nhà. Nếu trùng với Thiên Thụy, Thiên Ân thì giải trừ
Tiểu Không Vong Kỵ phát xuất, giao dịch, giao tài vật
Tam nương Xấu mọi việc

CÁC TUỔI tự khắc VỚI NGÀY 7-1-2014
Canh Thân,Giáp Thân,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 08/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 8-12-2013
Ngày Kỷ Mão – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Kim Đường
Trực Mãn :Tốt với tế tự, cầu tài, cầu phúc xấu với các việc khác
Nhị thập bát tú: Bích Tốt mọi việc – Hành:Thủy – Con vật:Du
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO

Các giờ: Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),

HƯỚNG lên đường
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
Thiên Phú(Trực Mãn) Tốt MV, xây nhà, khai trương, an táng
Địa Tài (Trùng bảo quang hoàng đạo) Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương
Lộc khố Tốt cầu tài lộc, khai trương, giao thiệp
Dân Nhật, Thời Đức Tốt mọi việc
[Kim Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc
Thiên Ân Tốt mọi việc
Thiên Thụy Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
[Trùng Tang] Kỵ giá thú, chôn cất, khởi công xây dựng
Trùng Phục Kỵ hôn thú, táng
Thổ ôn (Thiên cẩu) Kỵ XD, đào ao, đào giếng, tế tự
Thiên Ôn Kỵ XD
Phi Ma sát (Tai sát) Kỵ hôn thú nhập trạch
Quả Tú Xấu với hôn thú

CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 8-1-2014
Tân Dậu,Ất Dậu,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 09/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 9-12-2013
Ngày Canh Thìn – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Bạch Hổ
Trực Bình :Tốt với mọi việc (?)
Nhị thập bát tú: Khuê Xấu, Xây dựng tốt – Hành:Mộc – Con vật:Lang
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),

HƯỚNG phát xuất
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Chính Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
[Thiên Đức Hợp] Tốt mọi việc
[Nguyệt Đức] Tốt mọi việc
Thiên Mã Tốt phát xuất, giao dịch, tài lộc
Thiên Ân Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
Tiểu hao Xấu kinh dinh, cầu tài
Nguyệt Hư nguyệt sát Xấu giá thú, mở cửa, lì xì
Bang Tiêu họa hãm Xấu mọi việc
Hà Khôi Cẩu Giảo Kỵ khơi công, xây dựng, xấu mọi việc
Bạch Hổ Kỵ táng
[Sát Chủ] Xấu mọi việc

CÁC TUỔI tự khắc VỚI NGÀY 9-1-2014
Giáp Tuất,Mậu Tuất,Giáp Tuất,Giáp Thìn,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 10/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 10-12-2013
Ngày Tân Tỵ – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Ngọc Đường
Trực Định :Tốt cầu tài, ký hiệp đồng, yến tiệc, xấu với tố tụng, tranh chấp, chữa bệnh
Nhị thập bát tú: Lâu Tốt mọi việc – Hành:Kim – Con vật:Chó
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),

HƯỚNG phát xuất
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Chính Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
[Nguyệt Ân] Tốt mọi việc
[Thiên Thành] (Ngọc đường hoàng đạo) Tốt mọi việc
Mãn đức tinh Tốt mọi việc
[Tam Hợp] Tốt mọi việc
[Ngọc Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc
Thiên Ân Tốt mọi việc
Thiên Thụy Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
[Đại Hao] Xấu mọi việc
Cửu Không Kỵ phát xuất, cầu tài lộc, khai trương
Tội Chỉ Xấu với tế tự, kiện tụng
Ly sàng Kỵ giá thú
Ly Sào Xấu giá thú, lên đường, dọn nhà. Nếu trùng với Thiên Thụy, Thiên Ân thì giải trừ
Hỏa Tinh Xấu với lợp nhà, làm bếp
Xích Khẩu Kỵ hôn thú, giao thiệp, yến tiệc

CÁC TUỔI tương khắc VỚI NGÀY 10-1-2014
Ất Hợi,Kỷ Hợi,Ất Hợi,Ất Tỵ,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 11/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 11-12-2013
Ngày Nhâm Ngọ – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Thiên Lao
Trực Chấp :Tốt khởi công XD, xấu với khởi hành, chuyển di, khai trương
Nhị thập bát tú: Vị Tốt mọi việc – Hành:Thổ – Con vật:Trĩ
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),

HƯỚNG phát xuất
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
[Thiên Quý] Tốt mọi việc
Minh Tinh (Trùng Thiên Lao hắc đạo) Tốt mọi việc
Kính tâm Tốt
Giải thần Tốt tế tự, giải oan (trừ sao xấu)
Thiên Ân Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
Hoang Vu Xấu mọi việc
Nguyệt Hỏa Độc Hỏa Xấu lợp nhà, làm bếp
Ngũ Hư Kỵ hôn thú, khởi tạo mai táng
Đại Không Vong Kỵ xuất hành, giao thiệp, giao tài vật

CÁC TUỔI tương khắc VỚI NGÀY 11-1-2014
Giáp Tý,Canh Tý,Bính Tuất,Bính Thìn,Giáp Ngọ,Canh Ngọ,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 12/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 12-12-2013
Ngày Quý Mùi – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Nguyên Vũ
Trực Phá :Xấu với mọi việc riêng chữa bệnh, dỡ nhà cũ, phá bỏ đồ vật cũ lại tốt
Nhị thập bát tú: Mão Xấu mọi việc – Hành:Thái Dương – Con vật:Gà
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),

HƯỚNG khởi hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Bắc
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
[Thiên Quý] Tốt mọi việc
Nguyệt giải Tốt mọi việc
Phổ hộ Tốt mọi việc làm phúc, giá thú, lên đường
[Hoàng Ân] Tốt
Thiên Ân Tốt mọi việc
Sát Cống Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

CÁC SAO XẤU
Nguyệt phá Xấu về xây dựng nhà cửa
Lục bất thành Xấu với xây dựng
Thần Cách Kỵ tế tự
Huyền Vũ Kỵ mai táng

CÁC TUỔI khắc VỚI NGÀY 12-1-2014
Ất Sửu,Tân Sửu,Đinh Hợi,Đinh Tỵ,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 13/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 13-12-2013
Ngày Giáp Thân – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Tư Mệnh
Trực Nguy :Mọi việc đều xấu (?)
Nhị thập bát tú: Tất Tốt mọi việc – Hành:Thái Âm – Con vật:Chim
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),

HƯỚNG xuất phát
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
Nguyệt Không Tốt cho việc sửa nhà, làm giường
Thiên Quan (Trùng Tư mệnh hoàng đạo) Tốt mọi việc
[Ngũ Phủ] Tốt mọi việc
Phúc Sinh Tốt mọi việc
Hoạt diệu Tốt nhưng gặp Thụ tử xấu
Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương
Đại hồng sa Tốt mọi việc
Trực Tinh Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

CÁC SAO XẤU
Lôi Công Xấu với xây dựng nhà cửa
Thổ cấm Kỵ XD, táng
Không Phòng Kỵ giá thú
Tam nương Xấu mọi việc

CÁC TUỔI khắc VỚI NGÀY 13-1-2014
Mậu Dần,Bính Dần,Canh Ngọ,Canh Tý,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 14/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 14-12-2013
Ngày Ất Dậu – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Câu Trận
Trực Thành :Tốt với khởi hành, hôn thú, khai trương. Xấu với kiện cáo tranh chấp
Nhị thập bát tú: Chủy Xấu, XD tốt – Hành:Hỏa – Con vật:Khỉ
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),

HƯỚNG khởi hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
[Thiên Đức] Tốt mọi việc
[Nguyệt Đức Hợp] Tốt mọi việc, kỵ tố tụng
Thiên Hỷ (Trực Thành) Tốt mọi việc, nhất hôn thú
[Tam Hợp] Tốt mọi việc
Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương

CÁC SAO XẤU
Thiên ngục, thiên hỏa Xấu mọi việc, xấu lợp nhà
[Thủ tử ] Xấu mọi việc trừ săn bắn
Câu Trận Kỵ mai táng
Cô Thần Xấu với giá thú
Lỗ Ban sát Kỵ khởi tạo
Không Phòng Kỵ giá thú
Cửu Thổ Quỷ Xấu thượng quan, khởi hành, khởi tạo, động thổ, giao tế. Tuy nhiên chỉ xấu khi gặp 4 ngày t
Nguyệt Kỵ Xấu mọi việc

CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 14-1-2014
Kỷ Mão,Đinh Mão,Tân Mùi,Tân Sửu,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 15/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 15-12-2013
Ngày Bính Tuất – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Thanh Long
Trực Thu :Thu hoạch tốt, kỵ khởi công, xuất hành táng
Nhị thập bát tú: Sâm Xấu, XD Tốt – Hành:Thủy – Con vật:Vượn
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),

HƯỚNG phát xuất
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
Thánh Tâm Tốt mọi việc, nhất cầu phúc, tế tự
Đại hồng sa Tốt mọi việc
[Thanh Long] Hoàng đạo tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
[Thiên Cương] Xấu mọi việc
Địa Phá Kỵ xây dựng
hoang sơ Xấu mọi việc
Ngũ Quỷ Kỵ lên đường
Nguyệt Hình Xấu mọi việc
Ngũ Hư Kỵ hôn thú, khởi tạo mai táng
Tứ thời cô quả Kỵ giá thú
Quỷ Khốc Xấu với tế tự, chôn cất
Tiểu Không Vong Kỵ khởi hành, giao tiếp, giao tài vật

CÁC TUỔI khắc VỚI NGÀY 15-1-2014
Mậu Thìn,Nhâm Thìn,Nhâm Ngọ,Nhâm Thìn,Nhâm Tuất,Nhâm Tý,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 16/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 16-12-2013
Ngày Đinh Hợi – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Minh Đường
Trực Khai :Tốt mọi việc trừ động thổ mai táng
Nhị thập bát tú: Tỉnh Tốt mọi việc – Hành:Mọc – Con vật:Hươu
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),

HƯỚNG xuất hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
Sinh Khí (Trực khai) Tốt mọi việc, làm nhà, động thổ, trồng cây
Nguyệt Tài Tốt cầu tài, khai trương, xuất hành, chuyển di, giao dịch
Âm Đức Tốt mọi việc
Ích hậu Tốt mọi việc, nhất hôn thú
Dịch mã Tốt mọi việc, nhất phát xuất
Phúc Lộc Tốt cầu tài lộc, khai trương
[Minh Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc
Nhân Chuyên Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

CÁC SAO XẤU
Thiên Tặc Xấu với khởi tạo, động thổ, nhập trạch, khai trương
Nguyệt yếm đại họa Xấu lên đường, hôn thú
tư cách Xấu hôn thú, khởi tạo

CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 16-1-2014
Kỷ Tỵ,Quý Tỵ,Quý Mùi,Quý Tỵ,Quý Hợi,Quý Sửu,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 17/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 17-12-2013
Ngày Mậu Tý – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Thiên Hình
Trực Bế :Xấu mọi việc, trừ đắp đê, hồ rãnh
Nhị thập bát tú: Quỷ Xấu – Hành:Kim – Con vật:Dê
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),

HƯỚNG xuất hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Bắc
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
Cát Khánh Tốt mọi việc
Tục thế Tốt mọi việc nhất giá thú
[Lục Hợp] Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
Thiên lai Xấu mọi việc
Hỏa Tai Xấu làm nhà, lợp nhà
Hoàng sa Xấu lên đường
Nguyệt Kiến Kỵ động thổ
Phủ đầu đất Kỵ khởi tạo
Ly Sào Xấu giá thú, khởi hành, dọn nhà. Nếu trùng với Thiên Thụy, Thiên Ân thì giải trừ

CÁC TUỔI khắc VỚI NGÀY 17-1-2014
Bính Ngọ,Giáp Ngọ,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 18/20/2014 


Ngày Âm Lịch: 18-12-2013
Ngày Kỷ Sửu – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Chu Tước
Trực Kiến :Tốt với lên đường, giá thú nhưng xấu với động thổ
Nhị thập bát tú: Liễu Xấu mọi việc – Hành:Thổ – Con vật:Hoẵng
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),

HƯỚNG khởi hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
Yếu yên Tốt mọi việc, nhất hôn thú

CÁC SAO XẤU
[Trùng Tang] Kỵ giá thú, an táng, khởi công xây dựng
Trùng Phục Kỵ giá thú, an táng
Tiểu hồng sa Xấu mọi việc
Thổ Phủ Kỵ xây dựng, động thổ
Thổ Kỵ Kỵ xuất phát, giá thú, cầu tài lộc, động thổ
Chu tước hắc đạo Kỵ nhập trạch, khai trương
Tam tang Kỵ khởi tạo, hôn thú, mai táng
Không Phòng Kỵ hôn thú
Ly Sào Xấu giá thú, phát xuất, dọn nhà. Nếu trùng với Thiên Thụy, Thiên Ân thì giải trừ
Tam nương Xấu mọi việc

CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 18-1-2014
Đinh Mùi,Ất Mùi,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 19/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 19-12-2013
Ngày Canh Dần – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Kim Quỹ
Trực Trừ :Tốt nói chung
Nhị thập bát tú: Tinh Xấu, XD tốt – Hành:Thái dương – Con vật:Ngựa
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),

HƯỚNG lên đường
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Chính Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
[Thiên Đức Hợp] Tốt mọi việc
[Nguyệt Đức] Tốt mọi việc
Thiền Tài (Trùng Kim Quỹ hoàng đạo) Tốt cho việc cầu tài lộc, khai học
U Vi tinh Tốt mọi việc
Tuế hợp Tốt mọi việc
Thiên Thụy Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
[Kiếp sát] Kỵ xuất hành, giá thú, mai táng xây dựng
Hoang Vu Xấu mọi việc
Địa Tặc Xấu khởi tạo, chôn cất, động thổ, xuất phát
Ngũ Hư Kỵ giá thú, khởi tạo an táng
Hỏa Tinh Xấu với lợp nhà, làm bếp
Đại Không Vong Kỵ xuất phát, giao thiệp, giao tài vật
Dương Công Kỵ Xấu mọi việc

CÁC TUỔI tương khắc VỚI NGÀY 19-1-2014
Nhâm Thân,Mậu Thân,Giáp Tý,Giáp Ngọ,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 20/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 20-12-2013
Ngày Tân Mão – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Kim Đường
Trực Mãn :Tốt với tế tự, cầu tài, cầu phúc xấu với các việc khác
Nhị thập bát tú: Trương Xấu mọi việc – Hành:Thái Âm – Con vật:Hươu
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),

HƯỚNG khởi hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Chính Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
[Nguyệt Ân] Tốt mọi việc
Thiên Phú(Trực Mãn) Tốt MV, xây nhà, khai trương, an táng
Địa Tài (Trùng bảo quang hoàng đạo) Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương
Lộc khố Tốt cầu tài lộc, khai trương, giao tiếp
Dân Nhật, Thời Đức Tốt mọi việc
[Kim Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
Thổ ôn (Thiên cẩu) Kỵ XD, đào ao, đào giếng, tế tự
Thiên Ôn Kỵ XD
Phi Ma sát (Tai sát) Kỵ giá thú nhập trạch
Quả Tú Xấu với hôn thú
Ly Sào Xấu hôn thú, khởi hành, dọn nhà. Nếu trùng với Thiên Thụy, Thiên Ân thì giải trừ

CÁC TUỔI khắc VỚI NGÀY 20-1-2014
Quý Dậu,Kỷ Dậu,Ất Sửu,Ất Mùi,

 

 XEM NGÀY TỐT XẤU NGÀY 21/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 21-12-2013
Ngày Nhâm Thìn – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Bạch Hổ
Trực Bình :Tốt với mọi việc (?)
Nhị thập bát tú: Dực Xấu mọi việc – Hành:Hỏa – Con vật:Rắn
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),

HƯỚNG xuất phát
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu):Bắc

CÁC SAO TỐT
[Thiên Quý] Tốt mọi việc
Thiên Mã Tốt phát xuất, giao tế, tài lộc
Sát Cống Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

CÁC SAO XẤU
Tiểu hao Xấu kinh dinh, cầu tài
Nguyệt Hư nguyệt sát Xấu hôn thú, mở cửa, mở hàng
Bang Tiêu họa hãm Xấu mọi việc
Hà Khôi Cẩu Giảo Kỵ khơi công, xây dựng, xấu mọi việc
Bạch Hổ Kỵ an táng
[Sát Chủ] Xấu mọi việc
Tứ thời đại mộ Kỵ chôn cất

CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 21-1-2014
Bính Tuất,Giáp Tuất,Bính Dần,Bính Tuất,Giáp Thìn,Bính Thìn,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 22/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 22-12-2013
Ngày Quý Tỵ – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Ngọc Đường
Trực Định :Tốt cầu tài, ký hiệp đồng, yến tiệc, xấu với tố tụng, tranh chấp, chữa bệnh
Nhị thập bát tú: Chẩn Tốt mọi việc – Hành:Thủy – Con vật:Giun
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),

HƯỚNG lên đường
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Bắc
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC SAO TỐT
[Thiên Quý] Tốt mọi việc
[Thiên Thành] (Ngọc đường hoàng đạo) Tốt mọi việc
Mãn đức tinh Tốt mọi việc
[Tam Hợp] Tốt mọi việc
[Ngọc Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc
Trực Tinh Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

CÁC SAO XẤU
[Đại Hao] Xấu mọi việc
Cửu Không Kỵ lên đường, cầu tài lộc, khai trương
Tội Chỉ Xấu với tế tự, kiện cáo
Ly sàng Kỵ giá thú
Cửu Thổ Quỷ Xấu thượng quan, phát xuất, khởi tạo, động thổ, giao dịch. Tuy nhiên chỉ xấu khi gặp 4 ngày t
Xích Khẩu Kỵ hôn thú, giao dịch, yến tiệc
Tam nương Xấu mọi việc

CÁC TUỔI tương khắc VỚI NGÀY 22-1-2014
Đinh Hợi,Ất Hợi,Đinh Mão,Đinh Hợi,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 23/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 23-12-2013
Ngày Giáp Ngọ – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Thiên Lao
Trực Chấp :Tốt khởi công XD, xấu với xuất phát, chuyển di, khai trương
Nhị thập bát tú: – Hành: – Con vật:
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),

HƯỚNG xuất phát
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC SAO TỐT
Nguyệt Không Tốt cho việc sửa nhà, làm giường
Minh Tinh (Trùng Thiên Lao hắc đạo) Tốt mọi việc
Kính tâm Tốt
Giải thần Tốt tế tự, tẩy oan (trừ sao xấu)

CÁC SAO XẤU
Hoang Vu Xấu mọi việc
Nguyệt Hỏa Độc Hỏa Xấu lợp nhà, làm bếp
Ngũ Hư Kỵ hôn thú, khởi tạo an táng
Cửu Thổ Quỷ Xấu thượng quan, xuất hành, khởi tạo, động thổ, giao dịch. Tuy nhiên chỉ xấu khi gặp 4 ngày t
Tiểu Không Vong Kỵ khởi hành, giao tế, giao tài vật
Nguyệt Kỵ Xấu mọi việc

CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 23-1-2014
Mậu Tý,Nhâm Tý,Canh Dần,Canh Thân,Mậu Ngọ,Nhâm Ngọ,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 24/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 24-12-2013
Ngày Ất Mùi – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Nguyên Vũ
Trực Phá :Xấu với mọi việc riêng chữa bệnh, dỡ nhà cũ, phá bỏ đồ vật cũ lại tốt
Nhị thập bát tú: Cang Xấu mọi việc – Hành:Kim – Con vật:Rồng
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),

HƯỚNG lên đường
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC SAO TỐT
[Thiên Đức] Tốt mọi việc
[Nguyệt Đức Hợp] Tốt mọi việc, kỵ tố tụng
Nguyệt giải Tốt mọi việc
Phổ hộ Tốt mọi việc làm phước, hôn thú, lên đường
[Hoàng Ân] Tốt

CÁC SAO XẤU
Nguyệt phá Xấu về xây dựng nhà cửa
Lục bất thành Xấu với xây dựng
Thần Cách Kỵ tế tự
Huyền Vũ Kỵ táng

CÁC TUỔI tự khắc VỚI NGÀY 24-1-2014
Kỷ Sửu,Quý Sửu,Tân Mão,Tân Dậu,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 25/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 25-12-2013
Ngày Bính Thân – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Tư Mệnh
Trực Nguy :Mọi việc đều xấu (?)
Nhị thập bát tú: Đê Xấu mọi việc – Hành:Thổ – Con vật:Lạc
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),

HƯỚNG xuất phát
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC SAO TỐT
Thiên Quan (Trùng Tư mệnh hoàng đạo) Tốt mọi việc
[Ngũ Phủ] Tốt mọi việc
Phúc Sinh Tốt mọi việc
Hoạt diệu Tốt nhưng gặp Thụ tử xấu
Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương
Đại hồng sa Tốt mọi việc
Nhân Chuyên Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

CÁC SAO XẤU
Lôi Công Xấu với xây dựng nhà cửa
Thổ cấm Kỵ XD, mai táng
Không Phòng Kỵ giá thú

CÁC TUỔI tự khắc VỚI NGÀY 25-1-2014
Giáp Dần,Nhâm Dần,Nhâm Thân,Nhâm Tuất,Nhâm Thìn,

 

 XEM NGÀY GIỜ  TỐT XẤU NGÀY 26/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 26-12-2013
Ngày Đinh Dậu – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Câu Trận
Trực Thành :Tốt với phát xuất, hôn thú, khai trương. Xấu với kiện cáo tranh chấp
Nhị thập bát tú: Phòng Tốt mọi việc – Hành:Thái Dương – Con vật:Thỏ
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),

HƯỚNG lên đường
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Đông
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Bắc
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC SAO TỐT
Thiên Hỷ (Trực Thành) Tốt mọi việc, nhất giá thú
[Tam Hợp] Tốt mọi việc
Mẫu Thương Tốt cầu tài lộc, khai trương

CÁC SAO XẤU
Thiên ngục, thiên hỏa Xấu mọi việc, xấu lợp nhà
[Thủ tử ] Xấu mọi việc trừ săn bắn
Câu Trận Kỵ táng
Cô Thần Xấu với giá thú
Lỗ Ban sát Kỵ khởi tạo
Không Phòng Kỵ hôn thú

CÁC TUỔI tương khắc VỚI NGÀY 26-1-2014
Ất Mão,Quý Mão,Quý Dậu,Quý Tỵ,Quý Hợi,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 27/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 27-12-2013
Ngày Mậu Tuất – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Thanh Long
Trực Thu :Thu hoạch tốt, kỵ khởi công, phát xuất an táng
Nhị thập bát tú: Tâm Tốt mọi việc – Hành:Hỏa – Con vật:Hổ
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),

HƯỚNG xuất phát
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Bắc
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC SAO TỐT
Thánh Tâm Tốt mọi việc, nhất cầu phúc, tế tự
Đại hồng sa Tốt mọi việc
[Thanh Long] Hoàng đạo tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
[Thiên Cương] Xấu mọi việc
Địa Phá Kỵ xây dựng
Hoang Vu Xấu mọi việc
Ngũ Quỷ Kỵ lên đường
Nguyệt Hình Xấu mọi việc
Ngũ Hư Kỵ giá thú, khởi tạo an táng
Tứ thời cô quả Kỵ hôn thú
Quỷ Khốc Xấu với tế tự, chôn cất
Ly Sào Xấu giá thú, lên đường, dọn nhà. Nếu trùng với Thiên Thụy, Thiên Ân thì giải trừ
Đại Không Vong Kỵ xuất phát, giao tiếp, giao tài vật
Tam nương Xấu mọi việc

CÁC TUỔI tự khắc VỚI NGÀY 27-1-2014
Canh Thìn,Bính Thìn,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 28/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 28-12-2013
Ngày Kỷ Hợi – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hoàng Đạo – Sao: Minh Đường
Trực Khai :Tốt mọi việc trừ động thổ mai táng
Nhị thập bát tú: Vĩ Tốt mọi việc – Hành:Hỏa – Con vật:Hổ
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Ngọ(11 – 13),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),

HƯỚNG xuất hành
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC SAO TỐT
nhựa sống (Trực khai) Tốt mọi việc, làm nhà, động thổ, trồng cây
Nguyệt Tài Tốt cầu tài, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch
Âm Đức Tốt mọi việc
Ích hậu Tốt mọi việc, nhất giá thú
Dịch mã Tốt mọi việc, nhất khởi hành
Phúc Lộc Tốt cầu tài lộc, khai trương
[Minh Đường] Hoàng đạo tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
[Trùng Tang] Kỵ giá thú, mai táng, khởi công xây dựng
Trùng Phục Kỵ hôn thú, táng
Thiên Tặc Xấu với khởi tạo, động thổ, nhập trạch, khai trương
Nguyệt yếm đại họa Xấu xuất phát, giá thú
Nhân cách Xấu hôn thú, khởi tạo
Hỏa Tinh Xấu với lợp nhà, làm bếp
Xích Khẩu Kỵ giá thú, giao tế, yến tiệc

CÁC TUỔI khắc VỚI NGÀY 28-1-2014
Tân Tỵ,Đinh Tỵ,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 29/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 29-12-2013
Ngày Canh Tý – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Thiên Hình
Trực Bế :Xấu mọi việc, trừ đắp đê, hồ rãnh
Nhị thập bát tú: Cơ Tốt mọi việc – Hành:Thủy – Con vật:Báo
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Thân(15 – 17),Dậu(17 – 19),Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Mão(5 – 7),Ngọ(11 – 13),

HƯỚNG xuất phát
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Chính Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC SAO TỐT
[Thiên Đức Hợp] Tốt mọi việc
[Nguyệt Đức] Tốt mọi việc
Cát Khánh Tốt mọi việc
Tục thế Tốt mọi việc nhất hôn thú
[Lục Hợp] Tốt mọi việc

CÁC SAO XẤU
Thiên lai Xấu mọi việc
Hỏa Tai Xấu làm nhà, lợp nhà
Hoàng sa Xấu xuất phát
Nguyệt Kiến Kỵ động thổ
Phủ đầu đất Kỵ khởi tạo
Thiên địa chính chuyển Kỵ động thổ

CÁC TUỔI XUNG KHẮC VỚI NGÀY 29-1-2014
Nhâm Ngọ,Bính Ngọ,Giáp Thân,Giáp Dần,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 30/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 30-12-2013
Ngày Tân Sửu – Tháng Ất Sửu – Năm Quý Tỵ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Chu Tước
Trực Kiến :Tốt với xuất phát, hôn thú nhưng xấu với động thổ
Nhị thập bát tú: Đẩu Tốt mọi việc – Hành:Mộc – Con vật:Giải
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Tuất(19 – 21),Hợi(21 – 23),Dần(3 – 5),Mão(5 – 7),Tỵ(9 – 11),Thân(15 – 17),

HƯỚNG phát xuất
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây Nam
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Chính Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC SAO TỐT
[Nguyệt Ân] Tốt mọi việc
Yếu yên Tốt mọi việc, nhất giá thú
Sát Cống Sao tốt trong hệ thống Kim – Phù Tinh, trừ được Kim thần sát

CÁC SAO XẤU
Tiểu hồng sa Xấu mọi việc
Thổ Phủ Kỵ xây dựng, động thổ
Thổ Kỵ Kỵ xuất hành, giá thú, cầu tài lộc, động thổ
Chu tước hắc đạo Kỵ nhập trạch, khai trương
Tam tang Kỵ khởi tạo, giá thú, mai táng
Không Phòng Kỵ giá thú
Cửu Thổ Quỷ Xấu thượng quan, khởi hành, khởi tạo, động thổ, giao tế. Tuy nhiên chỉ xấu khi gặp 4 ngày t
Ly Sào Xấu hôn thú, lên đường, dọn nhà. Nếu trùng với Thiên Thụy, Thiên Ân thì giải trừ

CÁC TUỔI tự khắc VỚI NGÀY 30-1-2014
Quý Mùi,Đinh Mùi,Ất Dậu,Ất Mão,

 

 XEM NGÀY GIỜ TỐT XẤU NGÀY 31/01/2014 


Ngày Âm Lịch: 1-1-2014
Ngày Nhâm Dần – Tháng Bính Dần – Năm Giáp Ngọ
Ngày Hắc Đạo – Sao: Thiên Hình
Trực Trừ :Tốt nói chung
Nhị thập bát tú: Ngưu Tốt mọi việc – Hành:Kim – Con vật:Trâu
Tiết khí: Giữa:Tiểu Hàn – Lập Xuân

GIỜ TỐT TRONG NGÀY – HOÀNG ĐẠO
Các giờ: Tý (23 – 1),Sửu(1 – 3),Thìn(7 – 9),Tỵ(9 – 11),Mùi(13 – 15),Tuất(19 – 21),

HƯỚNG lên đường
Hướng gặp Tài Thần (TỐT):Tây
Hướng gặp Hỉ Thần (TỐT):Đông Nam
Hướng gặp Hạc Thần (Xấu): Ngày này không gặp Hạc Thần ở các hướng

CÁC SAO TỐT
[Thiên Đức] Tốt mọi việc
Nguyệt Không Tốt cho việc sửa nhà, làm giường
Mãn đức tinh Tốt mọi việc
Yếu yên Tốt mọi việc, nhất hôn thú
Phúc Lộc Tốt cầu tài lộc, khai trương

CÁC SAO XẤU
Thổ Phủ Kỵ xây dựng, động thổ
Lục bất thành Xấu với xây dựng
Thổ Kỵ Kỵ khởi hành, hôn thú, cầu tài lộc, động thổ
Lôi Công Xấu với xây dựng nhà cửa
Cửu Thổ Quỷ Xấu thượng quan, phát xuất, khởi tạo, động thổ, giao thiệp. Tuy nhiên chỉ xấu khi gặp 4 ngày t

CÁC TUỔI tự khắc VỚI NGÀY 31-1-2014
Canh Thân,Bính Thân,Bính Dần,Bính Thân,

 

H.D

Nguồn: Sưu tầm - Tin mới/Người đưa tin

Đánh giá của bạn về câu trả lời:


Hiện có: 13 đánh giá. Điểm đánh giá trung bình là: 3.9
HÃY NHẬP CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN :

Bình luận :