›

Có ai biết những câu tục ngữ, ca dao về giữ chữ tín?

Cập nhật lần cuối lúc 10:59 ngày 08/05/2013 bởi

Có ai biết những câu tục ngữ, ca dao về giữ chữ tín?khanhnq - 3 years ago

-Tục ngữ:

      © Hứa hươu, hứa vượn

      ©Treo đầu dê, bán thịt chó.

      © Rao mật gấu, bán mật heo

      © Rao ngọc, bán đá

      © Một lần bất tín, vạn lần bất tin

      © Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

      © Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.

      ©Nhất ngôn cửu đỉnh

-Ca dao:

               © Nói lời phải giữ lấy lời

        Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

               ©Nói chín thì phải làm mười

        Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.

               ©Hay gì lừa đảo kiếm lời

        Cả nhà ăn uống, tội trời riêng mang.

-Danh ngôn:

              © Ngườii không có chí sẽ không có chí. Người mà lời nói không đáng tin thì hành động cũng chẳng ra gì-Mạnh tử.

             © Cuộc đời bao khúc bể dâu

Nguồn: Sưu tầm - Tin mới/Người đưa tin

Đánh giá của bạn về câu trả lời:


Hiện có: 599 đánh giá. Điểm đánh giá trung bình là: 4.2
HÃY NHẬP CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN :

Bình luận :