›

Cách đan áo đơn giản cho trẻ sơ sinh?

Cập nhật lần cuối lúc 10:02 ngày 06/12/2013 bởi 02

Xin chào mọi người. Em bé nhà mình đang được 2 tháng tuổi nên mình đang muốn đan cho bé chiếc áo len nhưng mình chưa biết đan thế nào. Bạn nào biết đan áo len cho trẻ sơ sinh hướng dẫn cho mình với nhé? Mình cảm ơn!Hoidap-tinmoi - 2 years ago

 

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đan áo cho trẻ sơ sinh.

 

Nguyên liệu:

- 1,5 lạng len cho áo bé từ 0 đến3 tháng

- 2 lạng len cho áo bé từ 3-6 tháng

- 2.5 lạng len cho be từ 6-12 tháng

- 1 đôi kim 4mm và 1 đôi kim 3,5 mm

- 1 kim khâu len

- 6 cái cúc

 

Chú ý:

Số đo: Vòng ngực thực Dài áo thực Dài tay thực:

- 0-3 tháng (vòng ngực 41 cm) 48 cm 24 cm 15 cm

- 3-6 tháng (vòng ngực 46 cm) 53 cm 27 cm 17 cm

- 6-12 tháng (vòng ngực 51 cm) 59 cm 29 cm 20 cm

Độ căng: 22 mũi x 28 dòng = 10 x 10cm

 

Cách đan:

Cách đan thân sau:

 

 cach-dan-ao-don-gian-cho-tre-so-sinh--1

 

- Dùng kim 4 mm bắt 53(59:63) mũi

- Dòng 1: cứ 1 mũi xuống, 1 mũi lên đến hết dòng

- Dòng 2: 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng

- Lắp lại dòng 1 & 2 3 lần

- *Dòng 9: đan xuống

- Dòng 10: đan lên*. Kiểu đan này gọi là đan trơn.

- Lặp lại ** cho đến khi thân sau dài 24 (27:29) cm, chiết hết ở dòng đan xuống.

 

Cách đan thân trước trái:

 

 cach-dan-ao-don-gian-cho-tre-so-sinh--2

 

- Dùng kim 4mm bắt 23(27:29) mũi

- Dòng 1: Cứ 1 mũi xuống, 1 mũi lên đến hết dòng

- Dòng 2: 1 mũi lên, 1 mũi xuống đế hết dòng

- Lặp lại dòng 1 & 2 3 lần

- Dòng 9: đan xuống, Riêng cỡ 0-3 tháng, thêm một mũi ở giữa dòng

- Dòng 10: đan lên

- Dòng 9 & 10 tạo thành kiểu đan trơn,

- Tiếp tục kiểu đan trơn đến khi thân trước dài 18(21:23) cm, kết thúc bằng một dòng đan xuống

 

Cách đan vòng cổ thân trước trái: (lúc này đang ở mặt trái)

- Dòng 1: chiết 3(4:5) mũi , đan lên hết dòng, còn lại 22(23:24) mũi

- Dòng 2: đan xuống đến hai mũi cuối thì chập lại làm một, còn lại 21(22:23) mũi)

- Dòng 3: đan chập hai mũi đầu, đan lên hết dòng, còn lại 20(21:22) mũi

- Dòng 4: đan xuống đến hai mũi cuối cùng thì đan chập lại làm một, còn lại 19(20:21) mũi)

- Dòng 5: đan chập hai mũi đầu, đan lên hết dòng, còn lại 18(19:20) mũi

- Dòng 6: đan xuống đến hai mũi cuối cùng thì đan chập lại làm một, còn lại 17(18:19) mũi

- Dòng 7: đan chập hai mũi đầu, đan lên hết dòng, còn lại 16(17:18) mũi

- *Dòng 8: đan lên

- Dòng 9: đan xuống*

- Lặp lại ** cho đến khi thên trước dài 24(27:29) cm. Chiết hết ở dòng đan xuống

 

Cách đan thân trước phải:

- Đan giống thân trước trái cho đến khi dài 18(21:23)cm, kết thúc bằng một dòng đan lên

- Đan vòng cổ thân trước phải: (lúc này đang ở mặt phải)

-Dòng 1: chiết 3(4:5) mũi , đan xuống hết dòng, còn lại 21(23:24) mũi

- Dòng 2: đan lên

- Dòng 3: đan chập hai mũi đầu, đan xuống hết dòng, còn lại 20(22:23) mũi

- Dòng 4: đan lên đến hai mũi cuối cùng thì đan chập lại làm một, còn lại 19(21:22) mũi)

- Dòng 5: đan chập hai mũi đầu, đan xuống hết dòng, còn lại 18(20:21) mũi

- Dòng 6: đan lên đến hai mũi cuối cùng thì đan chập lại làm một, còn lại 17(19:20) mũi

- Dòng 7: đan chập hai mũi đầu, đan xuống hết dòng, còn lại 16(18:19) mũi

- *Dòng 8: đan lên

- Dòng 9: đan xuống*

- Lặp lại ** cho đến khi thân trước dài 24(27:29) cm. Chiết hết ở dòng đan lên

 

Cách đan Tay áo:

- Đan 2 tay giống hệt nhau

- Dùng kim 4 mm bắt 31(33:35) mũi

- Dòng 1: Cứ 1 mũi xuống 1 mũi lên đến hết dòng

- Dòng 2: Cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng

- Lặp lại dòng 1 & 2 thứ nhất 3 lần

- *Dòng 9: đan xuống

- Dòng 10: đan lên*

- Dòng 9 & dòng 10 tạo thanh kiểu đan trơn.

- Tiếp tục kiểu đan trơn và thêm mũi như sau:

- Dòng 11: 1 mũi xuống, thêm 1 mũi, đan xuống đến khi còn 1 mũi, thêm 1 mũi, 1 mũi xuống. Tổng ộng 33(35:37) mũi

- Dòng 12 đến dòng 16: đan trơn và không thêm

- Dòng 17 – thêm mũi ở hai đầu dòng giống dòng 11. Tổng cộng 35(37,39) mũi

- Tiếp tục kiểu đan trơn và thêm 1 mũi ở hai đầu các dòng 21, 27, 29, 33. Tổng cộng đến dòng 5: 43(45, 47) mũi

- Đối với cỡ 0-3 tháng

- Tiếp tục đan trơn cho đến khi tay áo dài 15 cm. Chiết hết

- Đối với cỡ 3-6 tháng:

- Tiếp tục đan trơn và thêm 1 mũi ở hai đầu các dòng 35.

- Tiếp tục đan trơn cho đến khi tay áo dài 17 cm

- Đối với cỡ 6-12 tháng:

- Tiếp tục đan trơn và thêm 1 mũi ở hai đầu các dòng 35, 39.

- Tiếp tục đan trơn cho đến khi tay áo dài 20 cm

 

Cách đan viền cổ áo:

- Sơ đồ hhâu tay áo và thân áo vào với nhau

- Khâu các thân áo lại với nhau.

- Bắt đầu từ mặt phải của cổ áo phải trước dùng kim 3,5 mm lấy lên và đan xuống 14(16:17) mũi ở mặt phải của áo, đan nỗi tiếp với 21(23:25) mũi còn lại của cổ áo sau, tiếp tục lấy lên và đan xuống 14(16:17) mũi ở vòng cổ phía bên trái. Tổng cộng 49(55:59) mũi.

- Dòng 1 (mặt trái): 1 mũi lên 1 mũi xuống đến hết dòng

- Dòng 2 (mặt phải): 1 mũi xuống 1 mũi lên đến hết dòng

- Lặp lại Dòng 1 & 2 2 lần

- Dòng 7 (mặt trái): 1 mũi lên 1 mũi xuống đến hết dòng

- Dòng 8: Chiết hết. (Chú ý vẫn đan 1 mũi xuống, 1 mũi lên)

 

Cách đan viền thân áo trái:

 

 cach-dan-ao-don-gian-cho-tre-so-sinh--3

 

- Đối diện với mặt phải của thân trước trái, lấy lên và đan xuống 5 mũi tại phần cổ áo, 36(44:52) phần thân áo đan trơn và 5 mũi phần gấu áo. Tổng cộng 47(55:63) mũi

- Dòng 1 (mặt trái): Cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng

- Dòng 2 (mặt phải): Cứ 1 mũi xuống, 1 mũi lên đến hết dòng

- Dòng 3: giống dòng 1

 

Cách tạo khuyết áo:

- Dòng 4 (mặt phải): 1 mũi xuống, 1, mũi lên, *đan chập 2 mũi tiếp theo thành 1 mũi xuống, ( 1 mũi xuống, 1 mũi lên) 3 lần*. Lặp lại ** 5 lần. *đan chập 2 mũi tiếp theo thành 1 mũi xuống, Đưa sợi len cuốn quanh kim 1 vòng, 1 mũi xuống, 1 mũi lên.

- Dòng 5 (mặt trái): cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống. (Đan lên tại các mũi tạo thành bởi vòng dây vắt qua kim).

- Dòng 6 (mặt phải): Cứ 1 mũi xuống, 1 mũi lên đến hết dòng

- Dòng 7 (mặt trái): Cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng

- Dòng 8; chiết hết (chú ý vẫn tiếp tục giữ kiểu đan 1 mũi xuống, 1 mũi lên)

 

Cách đan viền thân áo phải:

 

 cach-dan-ao-don-gian-cho-tre-so-sinh--4

 

- Đối diện với mặt phải của thân trước phải, lấy lên và đan xuống 5 mũi phần gấu áo, 36(44:52) phần thân áo đan trơn và 5 mũi tại phần cổ áo. Tổng cộng 47(55:63) mũi.

- Dòng 1 (mặt trái): Cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng

- Dòng 2 (mặt phải): Cứ 1 mũi xuống, 1 mũi lên đến hết dòng

- Lặp lại dòng 1 & 2 2 lần,

- Dòng 7: (mặt trái): Cứ 1 mũi lên, 1 mũi xuống đến hết dòng

- Dòng 8; chiết hết (chú ý vẫn tiếp tục giữ kiểu đan 1 mũi xuống, 1 mũi lên)

Thế là bạn đã hoàn thành xong chiếc áo vô cùng dễ thương và ấm áp cho bé yêu nhà mình rồi đấy!

Chúc bạn thành công!

 

HV

http://hoidap.tinmoi.vn/cach-dan-ao-khoac-len-cho-nu-don-gian-d24693.html

http://hoidap.tinmoi.vn/cach-dan-khan-len-kieu-van-thung-am-ap--d24277.html

Nguồn: Sưu tầm - Tin mới/Người đưa tin

Đánh giá của bạn về câu trả lời:


Hiện có: 0 đánh giá. Điểm đánh giá trung bình là: 0
HÃY NHẬP CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN :

Bình luận :