›

Các trường hợp cấm kết hôn

Cập nhật lần cuối lúc 10:46 ngày 24/09/2013 bởi

Những trường hợp nào bị cấm kết hôn?- 3 years ago

Trả lời câu hỏi: Các trường hợp cấm kết hôn:

 Các trường hợp cấm kết hôn

Ảnh minh họa (internet)

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời:

-       Theo quy định tại Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì:

“Việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây: 

1. Người đang có vợ hoặc có chồng; 

2. Người mất năng lực hành vi dân sự;

3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

4. Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

5. Giữa những người cùng giới tính.”

- Điểm c, Mục 1 Nghị Quyết số 02/2000 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì:  

“c.2. Người mất năng lực hành vi dân sự là người mất khả năng bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

c.3. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ là giữa cha, mẹ với con; giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời là giữa những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

c.4. Đối với trường hợp quy định tại điểm 4 Điều 10 cần hiểu là ngoài việc cấm kết hôn giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi thì điều luật còn cấm kết hôn:

- Giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi;

- Giữa người đã từng là bố chồng với con dâu;

- Giữa người đã từng là mẹ vợ với con rể;

- Giữa người đã từng là bố dượng với con riêng của vợ;

- Giữa người đã từng là mẹ kế với con riêng của chồng.”

Vậy, những người thuộc các trường hợp trên thì không được kết hôn với nhau

 

Nguồn: Sưu tầm - Tin mới/Người đưa tin

Đánh giá của bạn về câu trả lời:


Hiện có: 0 đánh giá. Điểm đánh giá trung bình là: 0
HÃY NHẬP CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN :

Bình luận :